Prekybos kredito draudimo sistemos

O jei norime skatinti eksportą, reikia įkurti atskirą specializuotą agentūrą, kuri turėtų atitinkamų kompetencijų", - svarsto jis. Viceministras Vincas Jurgutis informavo, kad yra noras praplėsti įmonių, galinčių pretenduoti į šią priemonę spektrą t.

Lietuvos Respublikos priežiūros institucija nuo yra Lietuvos bankas, o priežiūros uždavinius ir funkcijas įgyvendina Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

dvejetainio pasirinkimo auto prekybos apžvalgos opcionų finansinė prekyba

Priežiūros institucija vykdo šias funkcijas: rengia, tvirtina, keičia ir pripažįsta netekusiais galios teisės aktus, reglamentuojančius draudimo, prekybos kredito draudimo sistemos bei draudimo tarpininkavimo veiklą; išduoda draudimo, perdraudimo veiklos ir draudimo brokerių įmonių veiklos licencijas ir panaikina jų galiojimą; stebi, analizuoja, tikrina ir kitaip prižiūri, kaip draudimo, perdraudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės vykdo veiklą, laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų; savo kompetencijos ribose taiko poveikio priemones už įstatymų prekybos kredito draudimo sistemos kitų teisės aktų pažeidimus; kitas funkcijas.

Priklausomas draudimo tarpininkas fizinis žr. Priklausomas draudimo tarpininkas taip pat yra asmuo, kuris vykdo draudimo tarpininkavimo veiklą vienos ar kelių draudimo bendrovių vardu ir dėl jų interesų šalia savo pagrindinės ūkinės komercinės veiklos pvz.

nešiojama prekybos parodų sistema porterio penkios bendros strategijos galimybės

Privalomasis draudimas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai asmenų grupei ar visiems asmenims privalomas įsigyti draudimas, kai įstatyme įtvirtinama draudėjo pareiga sudaryti draudimo sutartį, o draudimo bendrovei, vykdančiai atitinkamą privalomojo draudimo veiklą, draudžiama atsisakyti sudaryti draudimo sutartį. Privalomojo draudimo rūšis ir pagrindines nuostatas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Proporcinis draudimas draudimo išmokos apskaičiavimo būdas, kai apskaičiuojant draudimo išmoką, yra atsižvelgiama į proporciją tarp tikrosios draudimo vertės atkuriamosios ar likutinės ir draudimo sutartyje nurodytos apdraustos vertės draudimo sumospvz.

aktyvios obligacijų prekybos strategijos apima japoniškų žvakidžių apibrėžimas

Taip pat žr.