Plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes. Pirkimo ir pardavimo galimybės. Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkėjas, naudodamasis El. Jis teisėtai pripažintas vienu iš geriausių pasirinkimo sandorių prekybininkų.

Kärcher Lietuva Gerbiami pirkėjai! Siekiant užtikrinti Geriausių variantų strategija mėnesinėms pajamoms ir mūsų teisių apsaugą, prašome įdėmiai perskaityti ir susipažinti su elektroninės parduotuvės www.

Sąvokos 1.

Plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes

Elektroninė parduotuvė toliau — El. Elektroninės prekybos taisyklės toliau — Taisyklės — šios El. Pirkėjas — asmuo įsigyjęs prekes El. Šalys — Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

Pirkimo—Pardavimo sutartis toliau - Sutartis — sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kurią sudaro Pirkėjo pateiktas ir Pardavėjo patvirtintas prekių užsakymas ir Pirkėjo patvirtintos Taisyklės. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su asmeniu duomenų subjektukurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta, ir kuri yra užregistruojama internetiniame tinklapyje www.

Privatumo politika - Pardavėjo patvirtintas dokumentas, skelbiamas internetiniame tinklapyje www. Karcher paskyra toliau — Paskyra — Pirkėjui užsiregistravus internetiniame tinklapyje www. Bendrosios nuostatos 2.

Koronavirusas (COVID-19) – verslui ir visuomenei aktuali VMVT informacija

Pirkėjas prieš patvirtindamas užsakymą El. Pirkėjas, nesusipažinęs arba plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes Taisyklėms arba jų daliai, privalo neteikti užsakymo. Patvirtintos Taisyklės yra privalomas dokumentas abiem Sutarties šalims.

Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai skelbiama Privatumo politika. Nepritariantis Privatumo politikai arba jos daliai Pirkėjas savo nesutikimą gali išreikšti Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Šios Taisyklės yra privaloma ir neatsiejama Sutarties, sudaromos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalis, supažindinančios Pirkėją su El. Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, jog jis atitinka šiame Taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, keliamus El.

Pirkti prekes El. Prekių užsakymas, Sutarties įsigaliojimas 3. Pirkėjas apsilankęs El. Pirkėjo pasirinkimo pagrindu yra suformuojamas prekių užsakymo krepšelis, kuriame Pirkėjas gali susipažinti su visa reikiama informacija apie pasirinktas prekes pavadinimas, nuoroda į detalų prekės aprašymą, planuojamas prekių pristatymo terminas, kaina, perkamų prekių kiekis, prekių pristatymo kaina, bendra perkamų prekių mokėtina suma su PVMPVM dalis. Pirkėjas atitinkamuose El. Pirkėjas El. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas vykdymui ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui.

Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir atsiskaityti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.

plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes

Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes pirkti prekes El. Vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių Taisyklių 11 punkto nuostatomis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties. Vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių Taisyklių 11 ir 12 punkto nuostatomis, Pirkėjas turi teisę pakeisti arba grąžinti įsigytas prekes.

Pirkimo ir pardavimo galimybės

Pirkėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje. Pirkėjo pareigos 5. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už prekes bei prekių pristatymą, jeigu prekių pristatymo mokestis yra taikomas, ir priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti savo prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie treti asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui.

Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

Elektroninės prekybos taisyklės | Kärcher Lietuva

Pirkėjas, naudodamasis El. Pirkėjas registracijos ir užsakymo pateikimo formose turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save.

Jeigu pildant registracijos ar užsakymo pateikimo formas Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis El. Jeigu Pirkėjo registracijos ar užsakymo pateikimo formose nurodyti duomenys pasikeičia, Pirkėjas nedelsiant privalo juos atnaujinti, priešingu atveju, Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Pardavėjui pateiktos netikslios ir arba neaktualios kontaktinės informacijos.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes pristatymo vietą bei atlikti kitus būtinus veiksmus prekių priėmimui. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Informaciją apie Pirkėjo pavedimu prekes priimsiantį asmenį Pirkėjas nurodo pildydamas užsakymo pateikimo formą.

S\u0026P 500 indeksas - kaip juo prekiauti ir investuoti

Kitiems, nenurodytiems asmenims prekės nebus perduodamos. Pirkėjas taip pat privalo vykdyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje numatytus įsipareigojimus. Pardavėjo teisės 6.

Pirkimo-pardavimo taisyklės | zippyfan.lt

Pardavėjas turi teisę sustabdyti, keisti ar nutraukti tam tikrų El. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti El. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai iki El. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El.

Jei dėl techninių nesklandumų, El. Jei Pirkėjas yra apmokėjęs už įsigytas prekes, apmokėjimas yra grąžinamas į pirkėjo sąskaitą per 3 tris darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo grąžinti pinigus pateikimo dienos.

Pardavėjas, kilus neaiškumams dėl Pirkėjo užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu ar el.

plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes

Plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 tris darbo dienas. Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ir arba plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes Taisykles, naują taisyklių redakciją paskelbdamas internetinėje svetainėje www.

Nauja Taisyklių redakcija taikoma Pirkimo — pardavimo sandoriams, sudaromiems po Taisyklių paskelbimo internetinėje svetainėje www. Pardavėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje.

Pardavėjo pareigos 7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Pardavėjo dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis El. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui aiškiai ir suprantamai suteikti informaciją El.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, tokių, kaip prekių trūkumas sandėlyje, ilgesni nei numatyti prekių pristatymo terminai ir panašiai, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Sutartis nutraukiama ir Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 tris darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dešimt kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

Taisyklės - Karakara

Kainos, apmokėjimo būdai 8. Prekių ir paslaugų kainos nurodytos El. Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų: 8. Jeigu mokėjimo per pasirinktą sistemą Pirkėjui atlikti nepavyksta, jis įsipareigoja užsakymą užbaigti ir už prekes atsiskaityti pasirinkdamas kitą Taisyklių 8.

plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes

Pasirinkus šiuos apmokėjimo būdus atsakomybė už duomenų saugumą tenka elektroninės mokėjimo sistemos savininkui, nes visos piniginės operacijos vyksta elektroninės mokėjimo sistemos savininko sistemose. Pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.

Atsisakius sumokėti kurjeriui, pristačiusiam prekes kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti jam perduotas prekes, už kurias neatsiskaitė Taisyklėse nustatyta tvarka. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai Pirkėjui būtų pateikiami elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos arba užsakymo pateikimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.

Elektroninės prekybos taisyklės

PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pageidauja pirkimo dokumentus gauti spausdintine forma, jis privalo susisiekti su Pardavėju El. Pardavėjas pateikia Pirkėjui prašomus dokumentus spausdintine forma Šalių sutartu būdu ir tvarka.

Pardavėjui patvirtinus užsakymą, Prekių kaina keistis negali, išskyrus atvejus, kai tokie pakeitimai nulemti informacinių plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes techninių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas siekiant nustatyti tikrąją prekių kainą ir informuoti Pirkėją.

Pirkėjas, nesutikdamas su pasikeitusia kaina, gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 tris darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos. Prekių pristatymas 9. Prekės yra pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekių pristatymui Pardavėjas naudoja kurjerių bendrovių teikiamas paslaugas. Prekių pristatymo kainos ir terminai nurodomi plauti pardavimo taisyklės prekybos galimybes pateikiant užsakymą ir El.

Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju, Šalys tarpusavyje susitaria dėl užsakytos prekės pristatymo termino pratęsimo ir kitų pristatymo sąlygų. Pirkėjas, nesutikdamas su pakeistais prekių pristatymo terminais, turi teisę atsisakyti Sutarties.

Opcionų prekybos plovimo pardavimas

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip: 9. Pirkėjas pateikia klaidingą informaciją, reikalingą pristatyti prekę -es. Pirkėjas sutartu su kurjeriu metu nebūna nurodytu prekių pristatymo adresu. Kitų panašių priežasčių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas, arba jo nurodytas įgaliotas priimti prekes asmuo, privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui, arba jo nurodytam įgaliotam priimti prekes asmeniui pasirašius siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista ar kitaip išoriškai apgadinta, Pirkėjas, arba jo nurodytas įgaliotas priimti prekes asmuo privalo atsisakyti priimti prekę ir tai nurodyti raštu siuntos perdavimo — priėmimo dokumente.