Akcijų turinčių pasirinkimą sąrašas, Akcijų pirkimas ekonominių krizių metu| kelmesst.lt

Savaitinis opcionų prekybos informacinis biuletenis 3. Istoriškai yra įmonių, kurios sugeba pasiekti gerų rezultatų netgi krizės metu. Jie masiškai rinkosi pigesnius produktus. Akcininkai turi teisę gauti dividendus, tačiau dividendų išmokėjimas jiems nėra garantuotas. Plačiau apie tai: Nuosavybės vertybiniai popieriai — akcijos Kokios būna akcijos?

Be to, tokiam akcininkui nėra nustatyta pareiga supirkti mažumą balsų visuotiniame susirinkime turinčių akcininkų akcijas tuo atveju, kai jie to reikalauja.

Narių prekybos rezultatai

Todėl daugumą balsų turintis akcininkas bei kontroliuojama bendrovė patiria tiesioginių išlaidų, susijusių su metinių akcininkų susirinkimų rengimu, kad juose galėtų dalyvauti mažumos akcijų savininkai, infrastruktūros išlaikymu pranešimai, susirinkimo vieta, informacijos pateikimas ir kita bei su kitomis mažumos akcininkų savininkų teisėmis teise sušaukti akcininkų susirinkimą, gauti informciją, apskųsti visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos arba vadovo sprendimus ar veiksmus.

Ši situacija didina mažumos akcijų savininkų piktnaudžiavimo savo teisėmis galimybės. Mažumos akcijų savininkas gali blokuoti akcinės bendrovės pertvarkymą į uždarąją akcinę bendrovę, versdamasis pasirinkti: sumokėti nesąžiningai aukštą kainą ar laikytis brangių informacijos atskleidimo, visuotinių akcininkų susirinkimo akcijų turinčių pasirinkimą sąrašas reikalavimų, taip pat gali grasinti pasinaudoti savo teisėmis tik tam, kad sudarytų daugumos akcijų savininkui išlaidas ir sukeltų nemalonumus, siekdamas priversti jį sutikti su jų pageidavimais ar sutrukdyti bendrovės veiklą.

Rengiant įstatymų projektus atsižvelgta į šiuo metu Europos Taryboje svarstomą Tryliktosios bendrovių direktyvos projektą ir priverstinis akcijų pirkimas ir pardavimas numatytas tik tose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos yra įtrauktos į Lietuvos Respublikoje įregistruotos vertybinių popierių biržos oficialųjį arba einamąjį prekybos sąrašą. Įstatymo projekte taip pat atsižvelgta į direktyvos projekto nuostatas dėl teisingos kainos nustatymo.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymo 15 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo straipsniu įstatymo bei Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5 ir 7 straipsnių  pakeitimo ir papildymo įstatymo projektai yra parengti kartu su Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektu.

Vertybinių popierių rinkos įstatymo 15 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo straipsniu įstatymo projekto toliau — Įstatymo projektas tikslas — nustatyti privalomo akcijų turinčių pasirinkimą sąrašas pardavimo ir pirkimo atvejus ir tvarką, tuo užtikrinant Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įsatymo projekte numatytų akcininkų teisių ir pareigų, susijusių su privalomu akcijų pirkimu ir pardavimu, įgyvendinimą.

Akcijų turinčių savaitinių pasirinkimų sąrašas

Projekte yra įtvirtinama bendrovių, kurių akcijos yra įtrauktos į Lietuvos Respublikoje įregistruotos vertybinių popierių biržos oficialųjį arba einamąjį prekybos sąrašą, akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, ir įsigijusio akcijas, suteikiančias ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisė reikalauti, kad mažumos akcijų savininkai parduotų jiems priklausančias akcijas ir pastarųjų pareiga jas parduoti.

Projektas taip pat numato ir bet kurio mažumos akcijų savininko teisę reikalauti iš akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, ir ne trumpesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui įsigijusio akcijas, suteikiančias ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nupirkti jam priklausančias akcijas.

Tuo atveju, daugumos akcijų savininkas įgyja pareigą nupirkti siūlomas akcijas.

Investavimas ir prekyba JAV akcijomis - Vebinaras naujokams

Tais atvejais, kai bet kuris akcininkas reikalauja privalomai nupirkti jo akcijas, mutatis mutandis taikomos tos pačios nuostatos dėl balsų skaičiavimo, akcijų kainos nustatymo, akcijų pardavimo ir pirkimo terminų bei kainos apskundimo, kaip ne akcijų turinčių pasirinkimą sąrašas 95 procentus balsų turinčio akcininko reikalavimo atveju, tuo užtikrinant mažumos akcijų savininkų apsaugą.

Privalomo akcijų pardavimo ir pirkimo atveju už reikalaujamas parduoti akcijas turi būti pasiūlyta teisinga kaina, kuri nustatoma vadovaujantis Įstatymo projekte įtvirtintais principais. Jei akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, ir įsigijęs akcijas, suteikiančias ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų akcijų turinčių pasirinkimą sąrašas akcininkų susirinkime, teikė privalomą oficialų pasiūlymą, kaina nustatoma tokia, kokia buvo mokama jam įsigyjant emitento akcijas dvejetainių parinkčių signalo teikėjo apžvalga būdu.

Jei toks akcininkas teikė savanorišką oficialų pasiūlymą, kaina nustatoma tokia, kokia buvo mokama jam įsigyjant bendrovės akcijas šiuo būdu, jei siūlytojui tuo būdu įsigyjant akcijas, ne mažiau kaip 90 akcijų turinčių pasirinkimą sąrašas akcijų, kurioms supirkti buvo pateiktas oficialus pasiūlymas, savininkai pardavė siūlytojui savo akcijas.

Ifrs akcijų pasirinkimo teisių suteikimas

Akcijų turinčių pasirinkimą sąrašas atvejais akcijų kainą nustato nepriklausomas turto vertintojas teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Bet kuriam akcininkui, nesutinkančiam su siūloma akcijų kaina, yra numatoma teisė kreiptis į apygardos teismą su reikalavimu nustatyti akcijų kainą taip, kad ji nepažeistų teisingumo reikalavimų.

akcijų turinčių pasirinkimą sąrašas

Tuo atveju teismas gali sustabdyti privalomą akcijų pardavimą ir pirkimą iki teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. Ne mažiau kaip 95 procentus balsų turintis akcininkas, veikiantis savarankiškai arba kartu su kitais asmenimis, apie savo reikalavimą įgyti visas akcinės bendrovės akcijas, turi pranešti bendrovei, kuri savo ruožtu apie akcijų išpirkimą per nurodytą terminą praneša registruotu paštu kiekvienam akcininkui ir vertybinių popierių biržai bei paskelbia apie tai bendrovės įstatuose nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje, kuriame skelbiami vieši pranešimai.

Bendrovių turinčių akcijų pasirinkimą sąrašas,

Bet kuris kitas akcininkas, reikalaujantis iš akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, ir ne trumpesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui įsigijusio ne mažiau kaip 95 procentus balsų visuotiniame susirinkime, apie šį reikalavimą taip pat praneša emitentui. Projektas nustato reikalavimus tokiems pranešimams. Projekto baigiamosiose nuostatose taip pat numatyta, kad privalomu stipriausi dvejetainiai variantai pirkimu ir pardavimu galės pasinaudoti ir tie akcinių bendrovių akcininkai, kurie įsigijo Įstatymo projekte nustatytą balsų skaičių iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5 ir 7 straipsnių  pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte yra nustatomas privalomo akcijų pirkimo ir pardavimo įgyvendinimas, kai akcijų savininkas yra valstybė ar savivaldybė.

akcijų turinčių pasirinkimą sąrašas

Priėmus  teikiamus įstatymų projektus neigiamų pasekmių nenumatoma. Įstatymų projektų nuostatos neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams. Įstatymų projektus parengė Ūkio ministerijos Įmonių ekonomikos ir valdymo departamento direktorė A. Railaitė Įmonių teisės skyriaus vedėja N. Mockutė specialistai.

akcijų turinčių pasirinkimą sąrašas

Reikšminiai Vertybinių popierių rinkos įstatymo 15 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo straipsniu įstatymo projekto žodžiai: privalomas akcijų pirkimas ir pardavimas. Reikšminiai Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5 ir 7 straipsnių  pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto žodžiai: privalomai parduodamos ar perkamos akcijos.